ΛΟΤΤΟ Στατιστικά - Αριθμοί

  • Τα στατιστικά στους αριθμούς προκύπτουν από τη μελέτη όλων των κληρώσεων του ΛΟΤΤΟ από τότε που ξεκίνησε
  • Οι δέκα αριθμοί που κληρώθηκαν περισσότερες φορές από τους άλλους Και οι δέκα αριθμοί που κληρώθηκαν λιγότερο
  • Πόσες φορές έχει εμφανιστεί καθένας από τους αριθμούς 1 έως 49 και πόσο καθυστερεί από την τελευταία φορά που κληρώθηκε
  • Οι δέκα αριθμοί που κληρώθηκαν περισσότερες φορές από τους άλλους ως Μπαλαντέρ και οι δέκα αριθμοί που κληρώθηκαν λιγότερο
  • Πόσες φορές έχει εμφανιστεί καθένας από τους αριθμούς 1 έως 49 ως Μπαλαντέρ και πόσο καθυστερεί από την τελευταία φορά που κληρώθηκε​

Εμφανίσεις των αριθμών 1 έως 49

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε αριθμό  πόσες φορές έχει εμφανιστεί από τότε που ξεκίνησε το ΛΟΤΤΟ.

12345678910
371339347366339389402347354336
11121314151617181920
325349371375377356342373363339
21222324252627282930
363343348354347372357358381341
31323334353637383940
350320367334356335393356377362
414243444546474849
372338345374350313335352377

Οι πιο τυχεροί αριθμοί και οι πιο άτυχοι

Οι δέκα αριθμοί με τις περισσότερες εμφανίσεις στην εξάδα

737629153949144418
402393389381377377377375374373

Ο αριθμός 7 έχει εμφανιστεί τις περισσότερες φορές (402) στην εξάδα από τότε που ξεκίνησε το ΛΟΤΤΟ.

Οι δέκα αριθμοί με τις λιγότερες εμφανίσεις στην εξάδα

4632113436471042220
313320325334335335336338339339

Ο αριθμός 46 έχει εμφανιστεί τις λιγότερες φορές (313) στην εξάδα από τότε που ξεκίνησε το ΛΟΤΤΟ.

Καθυστερήσεις των αριθμών 1 έως 49

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε αριθμό πόσες φορές πόσο καθυστερεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι μεγάλες καθυστερήσεις εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα για να ξεχωρίζουν.

12345678910
2442371917171
11121314151617181920
231311424933
21222324252627282930
243131981601210
31323334353637383940
714908012921
414243444546474849
0005585722

Οι 10 πιο καθυστερημένοι αριθμοί

33122149247891523
49312422191917171413

Εμφανίσεις των αριθμών ως Μπαλαντέρ

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε αριθμό πόσες φορές έχει εμφανιστεί ως Μπαλαντέρ

12345678910
23252728232118252425
11121314151617181920
26231718272633232226
21222324252627282930
27322129182228292720
31323334353637383940
28202427241829232522
414243444546474849
202127192918172516

Οι πιο τυχεροί Μπαλαντέρ και οι πιο άτυχοι

Οι δέκα αριθμοί με τις περισσότερες εμφανίσεις ως Μπαλαντέρ

1722242837452731415
33322929292928282827

Ο αριθμός 17 έχει εμφανιστεί τις περισσότερες φορές (33) ως Μπαλαντέρ.

Οι δέκα αριθμοί με τις λιγότερες εμφανίσεις ως Μπαλαντέρ

4913471425364674430
16171718181818181920

Ο αριθμός 49 έχει εμφανιστεί τις λιγότερες φορές (16) ως Μπαλαντέρ.

Καθυστερήσεις των αριθμών ως Μπαλαντέρ

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε αριθμό πόσο καθυστερεί τη δεδομένη χρονική στιγμή να κληρωθεί ως Μπαλαντέρ. Οι μεγάλες καθυστερήσεις εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα για να ξεχωρίζουν.

12345678910
639724661735319783420
11121314151617181920
141012576311249231319
21222324252627282930
75916121702714054
31323334353637383940
177343206141516073
414243444546474849
664821855346456

Οι 10 πιο καθυστερημένοι αριθμοί ως Μπαλαντέρ

73113252458144026
319177125121978578767370