ΛΟΤΤΟ Στατιστικά - Αριθμοί

  • Τα στατιστικά στους αριθμούς προκύπτουν από τη μελέτη όλων των κληρώσεων του ΛΟΤΤΟ από τότε που ξεκίνησε
  • Οι δέκα αριθμοί που κληρώθηκαν περισσότερες φορές από τους άλλους Και οι δέκα αριθμοί που κληρώθηκαν λιγότερο
  • Πόσες φορές έχει εμφανιστεί καθένας από τους αριθμούς 1 έως 49 και πόσο καθυστερεί από την τελευταία φορά που κληρώθηκε
  • Οι δέκα αριθμοί που κληρώθηκαν περισσότερες φορές από τους άλλους ως Μπαλαντέρ και οι δέκα αριθμοί που κληρώθηκαν λιγότερο
  • Πόσες φορές έχει εμφανιστεί καθένας από τους αριθμούς 1 έως 49 ως Μπαλαντέρ και πόσο καθυστερεί από την τελευταία φορά που κληρώθηκε​

Εμφανίσεις των αριθμών 1 έως 49

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε αριθμό  πόσες φορές έχει εμφανιστεί από τότε που ξεκίνησε το ΛΟΤΤΟ.

12345678910
372341348368342389407347357339
11121314151617181920
328351371376380359345377366340
21222324252627282930
366348350356348374358362383343
31323334353637383940
352324370337359337398360377365
414243444546474849
374339347378353315338356380

Οι πιο τυχεροί αριθμοί και οι πιο άτυχοι

Οι δέκα αριθμοί με τις περισσότερες εμφανίσεις στην εξάδα

737629154944183914
407398389383380380378377377376

Ο αριθμός 7 έχει εμφανιστεί τις περισσότερες φορές (407) στην εξάδα από τότε που ξεκίνησε το ΛΟΤΤΟ.

Οι δέκα αριθμοί με τις λιγότερες εμφανίσεις στην εξάδα

4632113436471042202
315324328337337338339339340341

Ο αριθμός 46 έχει εμφανιστεί τις λιγότερες φορές (315) στην εξάδα από τότε που ξεκίνησε το ΛΟΤΤΟ.

Καθυστερήσεις των αριθμών 1 έως 49

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε αριθμό πόσες φορές πόσο καθυστερεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι μεγάλες καθυστερήσεις εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα για να ξεχωρίζουν.

12345678910
12414922703742
11121314151617181920
2323157490319
21222324252627282930
661201811110
31323334353637383940
74192125221
414243444546474849
31491130303

Οι 10 πιο καθυστερημένοι αριθμοί

8613392014342123
37272322191514141212

Εμφανίσεις των αριθμών ως Μπαλαντέρ

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε αριθμό πόσες φορές έχει εμφανιστεί ως Μπαλαντέρ

12345678910
23262728232118262626
11121314151617181920
26231719272833232226
21222324252627282930
28322229192328292720
31323334353637383940
30202428241829232524
414243444546474849
202227193019172516

Οι πιο τυχεροί Μπαλαντέρ και οι πιο άτυχοι

Οι δέκα αριθμοί με τις περισσότερες εμφανίσεις ως Μπαλαντέρ

17223145242837162127
33323030292929282828

Ο αριθμός 17 έχει εμφανιστεί τις περισσότερες φορές (33) ως Μπαλαντέρ.

Οι δέκα αριθμοί με τις λιγότερες εμφανίσεις ως Μπαλαντέρ

4913473671425444630
16171718181919191920

Ο αριθμός 49 έχει εμφανιστεί τις λιγότερες φορές (16) ως Μπαλαντέρ.

Καθυστερήσεις των αριθμών ως Μπαλαντέρ

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε αριθμό πόσο καθυστερεί τη δεδομένη χρονική στιγμή να κληρωθεί ως Μπαλαντέρ. Οι μεγάλες καθυστερήσεις εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα για να ξεχωρίζουν.

12345678910
8313448637553395118
11121314151617181920
34301451251769433339
21222324252627282930
425143615047216074
31323334353637383940
223631120816171806
414243444546474849
2632841810662476

Οι 10 πιο καθυστερημένοι αριθμοί ως Μπαλαντέρ

71341363949303817
3391458683818076747169