ΛΟΤΤΟ Στατιστικά - Αριθμοί

Εμφανίσεις των αριθμών 1 έως 49

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε αριθμό  πόσες φορές έχει εμφανιστεί από τότε που ξεκίνησε το ΛΟΤΤΟ.

12345678910
375342350372343391410351357340
11121314151617181920
331357372382385362346381367342
21222324252627282930
371349354361350376362366388347
31323334353637383940
353328372339364340402362380369
414243444546474849
376341348379353317341361383

Οι πιο τυχεροί αριθμοί και οι πιο άτυχοι

Οι δέκα αριθμοί με τις περισσότερες εμφανίσεις στην εξάδα

737629154914183944
410402391388385383382381380379

Ο αριθμός 7 έχει εμφανιστεί τις περισσότερες φορές (410) στην εξάδα από τότε που ξεκίνησε το ΛΟΤΤΟ.

Οι δέκα αριθμοί με τις λιγότερες εμφανίσεις στην εξάδα

4632113410364247220
317328331339340340341341342342

Ο αριθμός 46 έχει εμφανιστεί τις λιγότερες φορές (317) στην εξάδα από τότε που ξεκίνησε το ΛΟΤΤΟ.

Καθυστερήσεις των αριθμών 1 έως 49

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε αριθμό πόσες φορές πόσο καθυστερεί τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι μεγάλες καθυστερήσεις εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα για να ξεχωρίζουν.

12345678910
0200217671279
11121314151617181920
1412332177202
21222324252627282930
18301614603
31323334353637383940
806116401858
414243444546474849
55134262654

Οι 10 πιο καθυστερημένοι αριθμοί

94519238175254313
27262020181717161312

Εμφανίσεις των αριθμών ως Μπαλαντέρ

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε αριθμό πόσες φορές έχει εμφανιστεί ως Μπαλαντέρ

12345678910
25262728232118262627
11121314151617181920
26231719282833252226
21222324252627282930
28332230212328292822
31323334353637383940
30202428242030232525
414243444546474849
212227213120172616

Οι πιο τυχεροί Μπαλαντέρ και οι πιο άτυχοι

Οι δέκα αριθμοί με τις περισσότερες εμφανίσεις ως Μπαλαντέρ

17224524313728151621
33333130303029282828

Ο αριθμός 17 έχει εμφανιστεί τις περισσότερες φορές (33) ως Μπαλαντέρ.

Οι δέκα αριθμοί με τις λιγότερες εμφανίσεις ως Μπαλαντέρ

4913477143236462541
16171718192020202121

Ο αριθμός 49 έχει εμφανιστεί τις λιγότερες φορές (16) ως Μπαλαντέρ.

Καθυστερήσεις των αριθμών ως Μπαλαντέρ

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε αριθμό πόσο καθυστερεί τη δεδομένη χρονική στιγμή να κληρωθεί ως Μπαλαντέρ. Οι μεγάλες καθυστερήσεις εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα για να ξεχωρίζουν.

12345678910
1036671096078362282415
11121314151617181920
5753168356309215662
21222324252627282930
2719375023704449
31323334353637383940
2546863443329410313
414243444546474849
8265111207891299

Οι 10 πιο καθυστερημένοι αριθμοί ως Μπαλαντέρ

71343949381747336
362168109103999492898678